Stopka.tech logo
0
0902/900 613 obchod@stopka.tech
Ružová ulica 111
019 01 Ilava

Objednávka servisu

Aby sa minimalizoval čas riešenia opravy, potrebujeme okrem vašich kontaktných údajov tieto informácie:

  • Presné označenie výrobku s objednávkovým číslom
  • Druh poškodenia, popis vady
  • Doklad o kúpe ( pri pozáručných opravách sa nevyžaduje)

Pred poslaním výrobku do servisu je potrebné tento riadne zabaliť do krabice a krabicu vyplniť vhodným obalovým materiálom, aby sa zabránilo poškodeniu pri preprave stroja. Za  poškodenia, ktoré vzniknú počas prepravy z titulu nevhodného , alebo nedostatočného zabalenia nesie zodpovednosť odosielateľ. V prípade ak s výrobok nebude vhodne zabalený, prepravná spoločnosť má právo odmietnuť prevziať a prepraviť vašu zásielku. V prípade, ak nebude výrobok u ktorého je uplatnené záručné plnenie do servisu doručený kompletný, v riadnom stave (napr. neprimerane znečistený) , s príslušnými dokladmi ( predovšetkým doklad o kúpe) má servis právo odmietnuť vybavenie reklamácie.

Pokiaľ sa na výrobok nevzťahuje záruka, alebo uplatnená záruka nie je uznaná budú kupujúcemu vyúčtované účelne vynaložené náklady. Za účelne vynaložené náklady sú považované predovšetkým náklady na diagnostiku, prepravu, servisné práce, ktoré predchádzajú ďalšiemu poškodeniu, alebo vez ktorých nie je možné vykonať diagnostiku ( napr. vyčistenie stroja ).

Cena diagnostiky: 20€ bez DPH

Cena prepravy:  5-25€ bez DPH ( podľa objemu zásielky)

( neúčtuje sa pri záručnom plnení)

Kontakty pre servis:

tel: 042/4456710
mobil: 0902/900618

Mail.: technik@stopka.tech

 

Formulár pre objednávku servisu

Dostávajte od nás zaujímavé tipy na zľavy a výhodné ponuky