Stopka.tech logo
0
0902/900 613 obchod@stopka.tech
Ružová ulica 111
019 01 Ilava

Stavby

NÁŠ SVET JE PLNÝ SMART RIEŠENÍ

Naša spoločnosť sa zrealizovala ako prvá na Slovensku výmenu pôvodného klasického osvetlenia na senzorové osvetlenie v roku 2004,

v panelovom dome v Trenčíne. Odvtedy prešlo niekoľ ko rokov a postupne sme zrealizovali výmenu osvetlenia v rámci celého územia SR už v niekoľ kých stovkách vchodov v bytových domoch. Sústredíme sa na elektrické systémy, elektro-montážne práce, ale aj na dodanie stavieb priamo na kľúč.

Dodávka stavieb na kľúč
Elektrické systémy
Elektro-montážne práce
Stavby
VEREJNÉ ROZVODY A NN ROZVODY – ŠTRKY TRNAVA
Stavby
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA – KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
Stavby
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA – LUČENEC
Stavby
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA – PRIEVIDZA
Stavby
SKLÁRNE RONA – LEDNICKÉ ROVNE

– REALIZÁCIA IT ROZVODOV

Stavby
PRADIAREŇ – ČESKÁ REPUBLIKA

– RIADENIE OSVETLENIA VO VÝROBE

Stavby
LINKA LIATÝCH ASFALTOV – SLOVNAFT ELEKTRO ROZVODY
Stavby
OSVETLENIE KOSTOLA – TRNAVA
Stavby
REKONŠTRUKCIA OSVETLENIA VO VIAC AKO 1 000 PANELOVÝCH DOMOCH NA CELOM SLOVENSKU
Stavby
RIVER PARK – DODÁVKA SENZOROV
Stavby
TRI VEŽE – DODÁVKA SENZOROV
Stavby
SENICA

– VÝSTAVBA SKLADOVEJ HALY
– KOMPLETNÉ ROZVODY
– DÁTOVÉ TELEKOM. ROZVODY
– KAMEROVÝ SYSTÉM

Stavby
SENICKÁ MLIEKAREŇ

– UMELÉ OSVETLENIE
– SILNOPRÚD
– ROZVODY
– BLESKOZVODY
– VNÚTORNÉ ROZVODY
– KAMEROVÝ SYSTÉM
– MERANIE A REGULÁCIA
– NAPOJENIE TECHNOLÓGIE

Stavby
KEŽMAROK

– VÝSTAVBA
– KOMPLETNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA
– MERANIE A REGULÁCIA, MaR
– IT ROZVODY
– TECHNOLOGICKÉ ROZVODY

Dostávajte od nás zaujímavé tipy na zľavy a výhodné ponuky