Stopka.tech logo
0
0902/900 613 obchod@stopka.tech
Ružová ulica 111
019 01 Ilava

Reklamačný formulár

OZNÁMENIE O UPLATNENÍ REKLAMÁCIE

Vážení zákazníci, v prípade, ak sa na nami odbytovanom produkte vyskytla závada a v súvislosti s tým chcete uplatniť svoju reklamáciu, prosím vyplňte nižšie uvedené tlačivo za účelom zabezpečenia koordinácie doručenia reklamovaného produktu do nášho servisu.

Kompletné vyplnenie tohto formulára urýchli celý reklamačný proces, venujte mu preto prosím zvýšenú pozornosť.

Po doručení vyplneného tlačiva našej spoločnosti Vás budeme informovať o spôsobe odberu reklamovaného výrobku za účelom jeho doručenia do nášho servisného strediska (a to buď: osobne našim obchodným zástupcom , alebo našim zmluvným partnerom – kuriérom). V prípade, že výrobok doručíte osobne, alebo samostatne nemôžeme akceptovať Váš nárok na úhradu prepravných nákladov.

Pre právo uplatnenia reklamácie zabezpečte prosím, aby boli do servisu predložené v zmysle reklamačného poriadku.

Chybný výrobok označený výrobným číslom (Výrobné číslo uvedené v záručnom liste musí súhlasiť s výrobným číslom uvedeným priamo na výrobku – nálepka, ktorá slúži zároveň ako plomba).

 

UPOZORNENIE: Pre uplatnenie reklamácie nálepku s číslom výrobku nikdy neodstraňujte! Ak nebude číslo uvedené priamo na výrobku v čase uplatnenia reklamácie čitateľné alebo ak bude chýbať, reklamácia bude zamietnutá.

– Doklad o nákupe výrobku, na ktorom je zreteľne uvedený dátum zakúpenia výrobku.

– Záručný list potvrdený predajcom výrobkov.

Produkty do servisu posielajte výlučne na túto adresu.

STOPKA SK, s. r. o.

Ružová ulica 111

019 01 ILAVA

Pred vyplnením reklamačného formulára si prosím prečítajte naše obchodné podmienky.

 

Údaje o subjekte uplatňujúcom reklamáciu u výhradného dovozcu

 • Predajca
 • Adresa predajcu
 • e-mail predajcu
 • Telefón
 • Kontaktná osoba
 • Dátum

 

Kontaktné údaje – spotrebiteľ

 • Dátum reklamácie
 • Meno a priezvisko
 • Adresa Telefón
 • Údaje o výrobku
 • Druh výrobku
 • Typ výrobku
 • Číslo plomby alebo číslo faktúry
 • Dátum kúpy výrobku
 • Popis závady

Dostávajte od nás zaujímavé tipy na zľavy a výhodné ponuky